Onderzoek naar klachten lang na besmetting met COVID-19

Van 15 november tot 28 november 2021 wordt onderzoek gedaan naar de klachten die mensen houden lang nadat ze COVID-19 hebben gehad

Op Bonaire wordt van 15 november tot 28 november 2021 onderzoek gedaan naar klachten die mensen houden lang nadat ze COVID-19 hebben gehad. Dit soort klachten staat ook bekend als long-COVID. De afdeling Publieke Gezondheid en het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM,  doen het onderzoek op de BES-eilanden. Het doel is om te kijken hoe vaak long-COVID voorkomt en welke burgers meer risico lopen om deze klachten te krijgen. Ook wil de afdeling graag erachter  komen welke zorg burgers met deze klachten nodig hebben.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen vragen over de klachten die ze langer na de besmetting met corona hadden. Aan het onderzoek doen ook mensen mee die na de besmetting geen klachten overhielden, en mensen die geen corona hebben gehad. Dit is nodig om een vergelijking te maken tussen al deze mensen. De afdeling Publieke Gezondheid heeft de deelnemers uitgekozen om aan het onderzoek mee te doen. Samen vertegenwoordigen ze de groep patiënten op Bonaire. 

Van 15 tot 28 november 2021 november bellen medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid de mogelijke deelnemers aan het onderzoek. Iedereen is vrij om te beslissen of hij of zij aan het onderzoek meedoet. Het onderzoek wordt telefonisch gedaan en duurt ongeveer 30 minuten. Als het moment van bellen niet goed uitkomt voor de deelnemer, wordt een nieuwe belafspraak gemaakt.  

Burgers die graag aan het onderzoek willen meedoen en in de periode van 15-28 november niet worden gebeld, kunnen toch nog meedoen. Ze kunnen vanaf 30 november 0800 0800 bellen en krijgen dan een link naar de lijst met vragen. De afdeling Publieke Gezondheid hoopt dat zoveel mogelijk mensen aan het onderzoek meedoen. Hoe meer mensen mee doen, hoe meer informatie de afdeling en het RIVM krijgen over long-COVID op Bonaire.