Onderhoud aan groen en wegen in de openbare ruimte

Het onderhoud aan het groen omvat het georganiseerd snoeien van bestaande begroeiing.

Binnenkort zal het openbaar lichaam Bonaire een aanvang maken met de uitvoering van onderhoud aan de wegen en groenvoorziening in de openbare ruimte. Dit onderhoud vindt plaats in de periode van maart tot en met augustus 2024. Er zullen regelmatig updates worden gepubliceerd met betrekking tot de werkgebieden.

Het onderhoud aan het groen omvat het georganiseerd snoeien van bestaande begroeiing. Bovendien wordt er geprobeerd om deze onderhoudsmaatregelen op een structurele wijze uit te voeren, zodat de veiligheid wordt gewaarborgd, de leefbaarheid positief wordt beïnvloed en er een bijdrage wordt geleverd aan onze natuur.

Daarnaast wordt er onderhoud uitgevoerd aan de onverharde wegen in de woonwijken. Buurtbewoners kunnen gedurende deze periode tijdelijk verkeersomleidingen, afsluitingen van wegen en mogelijke stof- en/of geluidsoverlast ervaren. We doen ons best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Tevens zullen de asfaltwegen worden onderhouden door gaten te vullen. Er is rekening gehouden met de impact op het verkeer en het onderhoud hiervan zal op strategische momenten plaatsvinden. Desondanks kunnen er nog steeds ongemakken voorkomen.

Wij verzoeken eenieder vriendelijk rekening te houden met de werkzaamheden en eventuele verstoringen die hieruit voortkomen. Voor vragen of meldingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met civielewerken@bonairegov.com.

Vergeet niet onze pagina Openbaar Lichaam Bonaire te volgen voor directe updates en informatie.