OLB pakt illegale recreatieverhuur aan

De illegale recreatieverhuur aan toeristen op plekken waar dit niet is toegestaan volgens het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB), is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is hard bezig de groeiende problemen met Illegaal verblijfsrecreatief verhuur aan toeristen op Bonaire serieus aan te pakken. De illegale recreatieverhuur aan toeristen op plekken waar dit niet is toegestaan volgens het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB), is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Dit heeft geleid tot veel problemen, waaronder onbalans in de woningmarkt, omdat deze huizen worden weggehaald uit het lokale aanbod. Deze activiteiten schaden niet alleen de lokale gemeenschap en de geregistreerde hotelaccommodaties, maar vormen ook een bedreiging voor de marktwaarde van het vastgoed op Bonaire.

Het aanpakken van illegale recreatieverhuur aan toeristen maakt deel uit van een proefproject dat begon vanwege de grote hoeveelheid klachten. De Directie T&H wil dat het voor iedereen duidelijk is dat er handhavingsmaatregelen worden opgelegd en dat na afloop van dit proefproject de aanpak van illegale verhuur op het hele eiland wordt geïmplementeerd.

Het OLB laat weten dat de aanpak niet alleen is gericht op het beëindigen van illegale activiteiten, maar ook op het beschermen van verblijfsrecreatief verhuur aan toeristen op de locaties waar dit volgens het ROB wél is toegestaan en waar men ook over de juiste vergunningen beschikt. De illegale verhuur resulteert vaak in het verdwijnen van huurinkomsten naar het buitenland, met minimale bijdrage aan werkgelegenheid, wat niet bijdraagt aan het welzijn van het eiland en de lokale bevolking."

De inspanningen van de Directie Toezicht en Handhaving zijn van belang om de toenemende zorgen rond Illegaal verblijfsrecreatief verhuur aan toeristen te adresseren en om de naleving van de wet- en regelgeving te waarborgen.

Het doel is om evenwicht te creëren waarin de lokale gemeenschap kan bloeien en bezoekers van Bonaire kunnen genieten van een veilige en gastvrije omgeving.

Voor meer informatie kijk op: bonairegov.com/inwoners/woning-verhuren