OLB geeft verduidelijking over de situatie rondom venter op malekon.

Het is belangrijk om de feiten in deze zaak te communiceren.

Recentelijk ontstond er commotie in de samenleving over de situatie rondom een venter die gestationeerd is op de zeeboulevard van Kralendijk. De overheid van Bonaire vindt het belangrijk om de feiten in deze zaak te communiceren.

Eerder dit jaar is een klacht ingediend bij Directie Toezicht & Handhaving (T&H) van het OLB die betrekking had op overlast door een venter die op de boulevard eten verkocht. Zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen, heeft T&H de klacht volgens procedure onderzocht. Binnen het OLB geldt het volgende beleid: (1) Venters mogen geen last of hinder veroorzaken, en (2) venters die een vaste standplaats innemen moeten daarvoor precario betalen.

Uit het onderzoek is gebleken, dat de venter vroeg in de ochtend voorbereidingen pleegde voor de verkoop van etenswaren en ook vroeger startte met de verkoop van etenswaren dan volgens de vergunning was toegestaan. Ook is vastgesteld, dat de venter op openbaar terrein stond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en het bestaand beleid is T&H in gesprek gegaan met de venter om oplossingen te vinden voor de overlast ter plaatse. De venter is verzocht om een andere standplaats te zoeken. De venter kwam toen zelf met het voorstel om een vaste standplaats in te nemen voor het gebouw van SKAL. Dit voorstel heeft T&H vervolgens bij directie Ruimte &Ontwikkeling (R&O) neergelegd. R&O heeft het voorstel bekeken en positief geadviseerd waarna afdeling Juridische Zaken de nieuwe vergunning heeft afgegeven. Na afgeven van de vergunning is de venter verzocht om snel te verhuizen.

Het OLB benadrukt dat in de behandeling van deze casus correct omgegaan is met de belanghebbenden en de belangen van de verschillende partijen goed zijn meegewogen. De overheid handelt conform wet en regelgeving, en dat betekent dat de afkomst van partijen nooit een rol speelt in de afhandeling van zaken door het OLB. Het is te betreuren dat mensen deze zaak aangrijpen om tegenstelling te creëren tussen groepen in onze gemeenschap. Onze samenleving bestaat uit diverse bevolkingsgroepen, dat maakt het juist zo bijzonder. Laat Bonaire een stralend voorbeeld zijn van hoe mensen in harmonie samen wonen en medemensen elkaar met respect behandelen.