OLB feliciteert Bonairiaanse jongeren met Internationale Dag van de Jeugd

Wereldwijd wordt jaarlijks op 12 augustus de Internationale Dag van de Jeugd gevierd.

Wereldwijd wordt jaarlijks op 12 augustus de Internationale Dag van de Jeugd gevierd. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) erkent de grote waarde van onze jongeren en feliciteert hen met deze speciale dag.

De Verenigde Naties hebben dit jaar het thema ‘intergenerationele solidariteit’ (solidariteit tussen de verschillende generaties) uitgekozen. De nadruk ligt hier op het bijeen brengen van de verschillende generaties binnen de gemeenschappen, zoals ook opgenomen is in de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG's). Gedeputeerde Nina den Heyer, belast met de portefeuille van Samenleving en Zorg: “Ik ben van mening dat wij het volledige potentieel van alle generaties moeten benutten. Solidariteit tussen de generaties is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van ons eiland en de bewoners, jong en oud. Alle partijen zouden moeten samenwerken om succesvolle en waardevolle relaties tussen generaties te bevorderen om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.”

Waardevol

Daarnaast werkt het Bonairiaanse eilandbestuur continue aan concrete projecten om de positie van onze jongeren te verbeteren en hun rechten te waarborgen. Er is bijvoorbeeld gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van kinderopvang en het betaalbaar maken hiervan, maar ook aan de bewustwording van jongeren met betrekking tot een gezonde lifestyle, het ontwikkelen van diverse activiteiten en aan het verbeteren van de dienstverlening aan ouders die ondersteuning in de opvoeding nodig hebben. In de komende periode zal ook meer aandacht worden besteed aan seksuele voorlichting. Het OLB benadrukt tot slot dat het voor iedereen die een kind of jongere in zijn/haar leven heeft, belangrijk is om stil te staan bij de waardevolle rol die men heeft in het leven van de jongere. “Laten wij een rolmodel zijn voor onze jongeren en op die manier nóg sterkere leiders voor de toekomst creëren”, aldus de gedeputeerde.