Nieuw Visserijbeleid Bonaire

Het afgelopen jaar is er echter, wat betreft de visserij, achter de schermen ook al veel gebeurd.

De Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil een  een duurzame, efficiënte  en effectieve visserij op Bonaire stimuleren. Daartoe is onder meer aan het visserijbeheersplan Caribisch Nederland 2020-2030 meegewerkt. Op de gebieden landbouw en veeteelt is LVV de laatste tijd zichtbaar erg actief geweest. Het afgelopen jaar is er echter, wat betreft de visserij, achter de schermen ook al veel gebeurd. Deze ontwikkelingen wil LVV nu zichtbaar verder versterken en doorzetten.

LVV vindt het van belang dat Bonaire beschikt over een gedegen, actueel en breed gedragen visserijbeleid en een daarbij behorend actieplan. LVV heeft daarom, samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), aan consultants Agrinature B.V. en Beyonder B.V. gevraagd om LVV te ondersteunen bij het opstellen daarvan. Deze organisaties worden aangestuurd door respectievelijk Pieter van Baren en Weero Koster. Gezamenlijk hebben zij veel ervaring op het gebied van visserij en duurzaamheid.

De visserijsector van Bonaire is ondanks haar kleinschaligheid en artisanale karakter belangrijk als middel van bestaan. De sector is tegelijkertijd een bevestiging van de Bonairiaanse identiteit. Hij creeert werkgelegenheid, zorgt voor importsubstitutie (en daardoor behoud van deviezen), voorziet de bevolking van gezonde voeding en heeft een belangrijke sociale en culturele functie. 

Het openbaar lichaam Bonaire wil graag, via LVV, een duurzaam visserij beleid realiseren. Het ontwikkelen hiervan is een gezamenlijke inspanning van alle belanghebbenden, waaronder de vissers, de overheid , natuur-ngo’s, en afnemers. De dienst LVV informeert daarom middels deze weg het bredere publiek en belanghebbende partijen om hen de mogelijkheid te geven om mee te denken over het visserijbeleid en het bijbehorende actieplan.