Nieuw netwerk voor het controleren van grondwater op Bonaire

Dit project gaat over het plaatsen van peilbuizen in de grond, samen met Rijkswaterstaat.

Op 12 maart was er een speciale start: gedeputeerde Cicilia en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen het begin van een belangrijk project gevierd. Dit project gaat over het plaatsen van peilbuizen in de grond, samen met Rijkswaterstaat. We zijn in maart begonnen met het plaatsen van deze buizen om meer te weten te komen over het water onder de grond. Dit gaat ongeveer 3 maanden duren en is belangrijk om beter te begrijpen hoe water zich onder de grond op Bonaire beweegt.

We plaatsen deze buizen, die we peilbuizen noemen, niet alleen in Kralendijk maar ook op andere plekken. Via deze peilbuizen kunnen we zien hoeveel water er in de grond zit en of dit water schoon is. We kijken niet alleen naar het water onder de grond, maar ook naar het water in de zee en hoe regenwater wegloopt. We gaan onderzoeken of er slechte stoffen uit het water onder de grond naar de zee gaan, die niet goed zijn voor de mooie koralen. Dit is belangrijk om te weten zodat we goed voor ons eiland en de zee eromheen kunnen zorgen. Het is ook belangrijk om goed te kijken hoe regenwater wegloopt. Dit helpt ons om beter voor ons water te zorgen en om landbouw te verbeteren.

We voeren dit project uit in samenwerking met verschillende organisaties en beginnen in het zuiden van het eiland. Het zal ongeveer 3 maanden duren om alle peilbuizen te plaatsen. Deze peilbuizen blijven een paar jaar in de grond en we gaan ze elk jaar bekijken. We gaan kijken of er slechte stoffen in het water onder de grond zitten die niet goed zijn voor het koraal en/of ons landbouwgrond.

Gedeputeerde Cicilia benadrukt het belang van dit project: ‘Door deze peilbuizen te plaatsen, krijgen we waardevolle informatie over ons grondwater. Het is belangrijk dat ons water schoon is. Dit is een belangrijke stap om de mooie natuur van Bonaire en ons kostbare water en koraal voor toekomstige generaties te beschermen.’