Internationale dag van mensen met een beperking

3 december is sinds 2006 de internationale dag voor personen met een handicap, de ‘Wereld Gehandicapten Dag’.

Verenigde Naties hebben op 13 december 2006 het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' aangenomen en 3 december uitgeroepen als de internationale dag voor personen met een handicap, de ‘Wereld Gehandicapten Dag’.

Deze dag wordt internationaal op 3 december gevierd en is onder meer bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking binnen de samenleving op de agenda te houden.

Ook op Bonaire wordt op deze dag extra aandacht aan deze groep mensen besteed.

Het bestuurscollege streeft ernaar dat iedereen op Bonaire de mogelijkheid krijgt om te kunnen bewegen en recreëren. Inclusief personen met een beperking.

In het kader hiervan, zal er volgend jaar gestart worden met beweeg- en recreatie activiteiten voor personen met een beperking en ouderen. Hiervoor worden speciale materialen en middelen ingezet. Samen met bekwame professionals, worden personen die zich voor deze activiteiten aanmelden, gestimuleerd om te recreëren en te bewegen. Familieleden en mantelzorgers zijn ook welkom.

Ook zullen er aanpassingen plaatsvinden op diverse plaatsen aan het water, om makkelijker in zee te kunnen. Over dit initiatief zal begin volgend jaar meer gecommuniceerd worden.

Het bestuurscollege wil met deze dag, personen met een beperking in het zonnetje zetten en de samenleving van Bonaire aanmoedigen, om ook in beweging te komen voor deze doelgroep.