Internationale Dag van het Spelen officieel erkend door de VN

Op 11 juni 2024 hebben wij voor het eerst de Internationale Dag van het Spelen gevierd.

Op 11 juni 2024 hebben wij voor het eerst de Internationale Dag van het Spelen gevierd. Die dag is niet zo lang geleden door de Verenigde Naties uitgeroepen.  De afgelopen twee jaar is deze dag in samenwerking met UNICEF op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevierd, toen was het nog geen Internationale Dag van het Spelen. 

Het belang van spelen en vrije tijd is één van de rechten die in het Kinderrechtenverdrag staat. Nu de dag officieel is uitgeroepen, wordt het belang van spelen opnieuw benadrukt. UNICEF juicht dit toe, het is voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk dat ze kunnen spelen.  

De kracht van spelen

Online of offline spelen vormen een belangrijke basis voor de toekomst van kinderen. Uit een VN onderzoek van niet zo lang geleden, is gebleken dat nog maar 1 op de 4 kinderen regelmatig buiten speelt. Het is daarom nog belangrijker dat er via de VN-dag meer aandacht komt voor spelen. Kinderen leren het beste door te spelen.

Het is goed voor onder andere hun intellectuele, sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling. Door te spelen leren kinderen ook bijvoorbeeld om contact met andere kinderen te leggen. Ze leren wat ze moeten doen als ze bij het spelen als leider optreden. Kinderen leren om zich aan te passen en hun angsten te overwinnen. 

De invloed van de omgeving 

De omgeving waarin kinderen opgroeien is belangrijk, omdat het van de omgeving afhangt of kinderen kunnen spelen. Het is voor kinderen  gemakkelijker om buiten te spelen als er genoeg groen is in de omgeving. Als  er speeltuinen zijn waar ze worden uitgedaagd of als er weinig verkeer in de buurt is.

Het spelen op de computer kan nog veel leuker, eerlijker, veiliger en leerzaam worden gemaakt zodat kinderen meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. UNICEF Nederland benadrukt dat volwassenen de taak hebben om ervoor te zorgen dat kinderen in hun omgeving meer kunnen spelen. Als volwassenen dit doen, dragen ze bij aan het welzijn van kinderen.

Tijd maken om te spelen en contact te leggen

Spelen is ook belangrijk voor de verbinding tussen ouder en kind. De maand juni staat bij UNICEF in het teken van opvoeden en ouderschap. In deze maand wordt extra aandacht besteed aan de band tussen ouders en kinderen. Dit jaar is het thema: ‘De belofte van speels ouderschap’. Zo probeert UNICEF bij ouders meer aandacht te krijgen voor het spelen met kinderen.

Door volle agenda’s, niet genoeg geld en andere beperkingen, is het voor gezinnen soms een hele uitdaging om het spelen op de eerste plaats te zetten. Met de campagne “Quality Time” laat UNICEF Nederland in een videoserie zien dat het om hele kleine dingen gaat als volwassenen samen met kinderen de tijd doorbrengen.

Gezinnen op, Bonaire, Sint Eustatius en Saba laten in de serie zien wat zij in de praktijk meemaken en hoe belangrijk het is voor ouders en kinderen om met elkaar te spelen. Deze maand deelt UNICEF via haar facebookkanaal “UNICEF Dutch Caribbean” nog meer inspirerende verhalen en wisselen ouders tips uit over ouderschap en spelen met kinderen.

UNICEF Nederland heeft ook een programma voor het uitwisselen van ideeën, namelijk; het Child Friendly Cities programma. Sint Eustatius doet aan dit programma mee. Dit jaar heeft UNICEF Nederland voor de Internationale Dag van het Spelen koffers vol spelletjes gestuurd naar de BES-eilanden om de speeldag te vieren.

Ook hebben scholen een tekenopdracht gekregen. De opdracht was dat kinderen op 11 juni 2024 hun favoriete speelmoment tekenden. Vanaf nu staat 11 juni elk jaar in het teken van spelen. En zo worden de kinderrechten die in het VN Kinderrechtenverdrag staan, nog meer nageleefd. Maar het blijft belangrijk dat kinderen iedere dag opnieuw weer kunnen spelen.