Integrale samenwerking voor een veiliger Bonaire

Naast de goede samenwerking zijn passende regelgeving, handhaving en middelen fundamenteel om te kunnen werken aan een veiliger Bonaire.

Gezaghebber Rijna ontving 17 januari 2023 de Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgoz-Zegerius voor een gesprek over het belang van gedegen  samenwerking voor de waarborging en verdere verbetering van de veiligheid op het eiland.

Er is gesproken over de uitgangspunten zoals het belang van het updaten van de BES wetgeving, het oprichten van een juridisch loket voor rechtshulp, het versterken van grensbewaking en het ontlasten van het strafrechtsysteem. Naast de goede samenwerking zijn passende regelgeving, handhaving en middelen fundamenteel om te kunnen werken aan een veiliger Bonaire. Een gezonde veilige maatschappij is van de belangrijkste speerpunten van het openbaar lichaam Bonaire voor nu en in de toekomst.

Met het gesprek is er een solide basis gelegd om te onderzoeken hoe deze samenwerking vorm kan krijgen naast en met het samenwerkingsverband RIEC CN (RIEC CN is een samenwerkingsverband van veiligheidspartners om meer zicht te krijgen op de verschijningsvormen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Caribisch Nederland) zodoende een veiliger Bonaire te behouden voor bewoners, bedrijven en bezoekers voor nu en in de toekomst.