Het openbaar lichaam Bonaire start in samenwerking met de Wereldbank een enquête over de stedelijke en toeristische ontwikkeling van het eiland.

In opdracht van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) start de Wereldbank een enquête met als doel inzicht te krijgen in wat de prioriteiten en gevoelens van de bewoners zijn ten aanzien van stedelijke en toeristische ontwikkeling. De enquête zal verwerkt worden in een uitgebreider rapport dat eveneens zal worden aangevuld met interviews met experts en eerder uitgevoerde technische studies. Het rapport zal evaluaties bevatten van potentiële groeiscenario’s en het zal het bestuurscollege ondersteunen bij het maken van strategische keuzes inzake duurzame ontwikkeling.

Het bestuur van Bonaire heeft de Wereldbank benaderd voor technische ondersteuning bij het opstellen van een rapport over duurzame ontwikkeling. De enquête is bedoeld als de belangrijkste bron voor het rapport en zal zich richten op de impact die de stedelijke en toeristische groei heeft gehad op de levenskwaliteit van de bewoners en op hoe de bewoners graag willen dat het eiland zich verder ontwikkelt.

De enquête zal van 2 augustus t/m 15 augustus 2022 op verschillende locaties op het eiland worden afgenomen onder de inwoners van Bonaire. De enquêtes zullen zowel persoonlijk als online plaatsvinden en ze zullen tevens ingevuld kunnen worden op de website van het OLB, waar dat mogelijk zal zijn tot 29 augustus. Alle antwoorden op de enquête zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. De algemene resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens informatiesessies voor de bewoners van het eiland, waarop zij aanvullende input kunnen leveren. Daarna wordt dit gepubliceerd in een eindrapport en op de website van het OLB geplaatst. De enquêteresultaten zullen ten grondslag liggen aan de strategie voor het mobiliseren van institutionele, financiële en technische middelen die nodig zijn voor de groei van het eiland.

 “Het is van groot belang dat Bonaire zich op een duurzame en verantwoorde manier ontwikkelt. We bevinden ons nu op een doorslaggevend punt en we moeten op basis van goede informatie weloverwogen beslissingen nemen voor de toekomst van ons eiland. Om deze beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk om over de juiste gegevens en inzichten te beschikken. We zijn dan ook zeer verheugd dat de Wereldbank bereid is gevonden om dit onderzoek uit te voeren en we kijken uit naar de resultaten”, aldus de heer Hennyson Thielman, gedeputeerde voor Economische Ontwikkeling, Toerisme en Financiën in het Bestuurscollege van Bonaire.

De heer James Kroon, gedeputeerde voor Infrastructuur en Milieu vervolgt: “We zien ons eiland groeien en we weten dat het belangrijk is om bewuste keuzes te maken voor de toekomst. Dit onderzoek gaat ons daarbij helpen. Ik ben erg blij dat de Wereldbank zich niet alleen gaat richten op de toeristen die naar het eiland komen, maar ook op de bewoners en de impact die de groei op hen heeft”.

Het programma wordt gefinancierd door het -door de Europese Unie bekostigde- Technical Assistance Program for Disaster Risk Financing and Insurance in Caribbean Overseas Countries and Territories (OCTs) (Programma voor technische bijstand inzake financiering en verzekering van rampenrisico’s in Caribische Landen en Gebieden Overzee (LGO’s)). Het wordt beheerd door de Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (Wereldwijde instelling voor vermindering van rampenrisico’s en herstel) en het maakt deel uit van het Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Program (RESEMBID) (Programma voor veerkracht, duurzame energie en mariene biodiversiteit), dat gevoerd wordt door de LGO’s in het Caribisch gebied.

Het eilandsbestuur nodigt alle inwoners van Bonaire uit om de enquête in te vullen en om zo hun stem te laten gelden in dit belangrijke project. Om tegemoet te komen aan de diversiteit binnen de gemeenschap van Bonaire zal de enquête beschikbaar zijn in vier talen: Nederlands, Papiaments, Spaans en Engels.

Contact voor media:

Openbaar Lichaam Bonaire

Afdeling Communicatie (communicatie@bonairegov.com)