Het OLB in het gelijk gesteld

Cuba Compagnie heeft de overtreding hersteld en voldoet daardoor aan wet- en regelgeving.

Op 2 februari 2024 heeft het gerecht in de eerste aanleg te Bonaire uitspraak gedaan in het geschil tussen het openbaar lichaam Bonaire en Bonaire Bayside N.V. (ook wel bekend als Cuba Compagnie).

De rechter heeft het openbaar lichaam Bonaire (hierna: OLB) in deze uitspraak in het gelijk gesteld over de ‘’betonnen bak’’ die door Cuba Compagnie zelf op het Wilhelmina plein ten onrechte werd geplaatst.

Cuba Compagnie heeft op 15 mei 2024 uitvoering gegeven aan dit vonnis. In samenspraak hebben partijen besloten dat Cuba Compagnie zelf de betonnen bak verwijderd. Cuba Compagnie heeft de overtreding hersteld en voldoet daardoor aan wet- en regelgeving.

Directie Toezicht en Handhaving is onder andere verantwoordelijk voor het toezicht houden op wet- en regelgeving conform het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Wanneer er voor u onduidelijkheden zijn als het gaat om vergunningen en/of bouwwerkzaamheden, neem dan contact op met de Directie Ruimte en Ontwikkeling van het OLB.