Handhaving duurzame kustbebouwing conform uitvoeringsprogamma

Duurzame kustbebouwing is een belangrijk onderdeel voor de duurzame ontwikkeling van Bonaire.

Toezicht en Handhaving is bezig met een intensivering van de handhaving duurzame kustbebouwing. In een van de dossiers is recentelijk een tweede dwangsom opgelegd. Naast het opleggen van deze tweede dwangsom op de desbetreffende locatie, zal Toezicht en Handhaving de komende weken een aantal plaatsen bezoeken voor inspectie naleving duurzame kustbebouwing. De vergunninghouders die dit betreft zijn hierover per brief geïnformeerd.

Duurzame kustbebouwing is een belangrijk onderdeel voor de duurzame ontwikkeling van Bonaire, om zo de negatieve invloeden op de gevoelige ecosystemen tegen te gaan. Dit is een prioriteit voor het eiland, zowel op het gebied van natuur als economie. Daarom is dit ook in het uitvoeringsprogramma van Toezicht en Handhaving vastgesteld als een van de prioriteiten. De koraalriffen vormen immers natuurlijke schokbrekers voor de kust en daarnaast een van de grootste toeristische attracties van Bonaire. Het is een belangrijke pijler voor de economie van Bonaire. Het is kwetsbare natuur die we moeten én willen beschermen. 

Het is in het belang van Bonaire, dat snel groeit en verandert, om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. Het dient ten goede dat het openbaar lichaam Bonaire (OLB) samen met partijen zoals STINAPA toeziet op handhaving en daarop handhaaft.