Gezamenlijke inzet voor duurzame mobiliteit & bereikbaarheid op Bonaire wordt belangrijke stap voorwaarts

Deze bijeenkomst markeert een cruciale stap in het aanpakken van de mobiliteitsuitdagingen op Bonaire.

Op 31 augustus 2023 kwamen externe belanghebbenden opnieuw samen tijdens de derde sessie over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, georganiseerd door de directie Ruimte en Ontwikkeling namens het OLB. Deze bijeenkomst markeert een cruciale stap in het aanpakken van de mobiliteitsuitdagingen op Bonaire. Samenwerking, luisteren naar elkaar en bundelen van krachten staan centraal in deze succesvolle inspanning.

Het OLB begrijpt dat de behoefte aan vervoer op Bonaire groeit en realiseert zich dat het belangrijk is om het eiland goed bereikbaar te houden. Het streven naar een structureel georganiseerd openbaar vervoersysteem, samen met duurzame en vitale alternatieven zoals fietsen en lopen, staan onder andere centraal in de visie voor de toekomstige mobiliteit en van Bonaire. Waarbij we elke mogelijke oplossing toetsen aan zes randvoorwaarden; Inclusief (voor iedereen), bereikbaar, veilig, duurzaam, betaalbaar en innovatief.

Onder begeleiding van Adviseur Duurzame Mobiliteit & Gedrag, Marc van der Seijs (Adviesbureau &Morgen), werden tijdens de sessies meer dan twintig lokale organisaties en belanghebbenden, waaronder Fundashon Mariadal, Fundashon Cas Boneriano, Kamer van Koophandel, BIA, WEB, Bonhata, MiVaBo, TCB, Stinapa, Rocargo en Maduro Bonaire, uitgenodigd om samen te werken en ideeën te delen. Ter voorbereiding op de sessie heeft eenieder van hen ook meegewerkt aan een interview over het thema.

Deze bijeenkomst zorgde voor een groot enthousiasme en samenwerking onder de deelnemers, die geïnspireerd werden door voorbeelden van mobiliteits- en bereikbaarheidsoplossingen uit de gehele wereld maar ook uit de regio. Elke deelnemer erkende daarbij ook vooral het belang van samenwerking tussen partijen om te kunnen slagen in deze opzet en visie. Door gezamenlijk aan opdrachten te werken, kwamen waardevolle en toepasbare ideeën naar voren.

"Het OLB benadrukt dat sterke integrale steun vanuit alle sectoren cruciaal is voor het succes van het mobiliteitsplan," benadrukte gedeputeerde Thielman. "We zijn dankbaar voor de inzet van alle deelnemers aan deze geslaagde sessie. Samenwerking en een gezamenlijke visie zijn essentieel om de mobiliteit op Bonaire te verbeteren. Het bestuur zal blijven werken aan deze doelen, en we waarderen de bijdragen van iedereen enorm."