Gezaghebber Rijna bezoekt weerkamer van het KNMI

Het KNMI heeft in het vorig jaar gepubliceerde rapport ‘Klimaatsignaal21’ voor het eerst een hoofdstuk gewijd aan Caribisch Nederland.

Strategisch business manager van het KNMI Jan Dekker biedt gezaghebber Edison Rijna de nieuwe editie van de ‘Bosatlas van weer en klimaat’ aan.

De Bilt – Gezaghebber Edison Rijna heeft een bezoek gebracht aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Op het hoofdkantoor in De Bilt sprak hij met strategisch business manager Jan Dekker en vakgroepmanager voor Weer en Klimaatdiensten Jan Rozema. Sinds 2016 behoort Caribisch Nederland tot het werkgebied van het KNMI. Niet alleen worden de dagelijkse weersberichten voor de eilanden verzorgd, maar worden er ook waarschuwingen gegeven voor bijzondere weersomstandigheden, onder meer ten behoeve van de scheepvaart en vissers.

Het KNMI heeft in het vorig jaar gepubliceerde rapport ‘Klimaatsignaal21’ voor het eerst een hoofdstuk gewijd aan Caribisch Nederland. Het instituut werkt thans verschillende klimaatscenario’s uit voor de eilanden, rekeninghoudend met de zeespiegelstijging en het krachtiger worden van stormen in het zuidelijke deel van de Caribische Zee en de impact van de opwarming van de aarde op bijvoorbeeld landbouw en de natuur.

De economie van Bonaire is gevoelig voor klimaatverandering. Veel toeristenresorts staan aan de kust en zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Ook de koraalriffen die het eiland zo aantrekkelijk maken voor bezoekers worden bedreigd door zeespiegelstijging in combinatie met de verzuring en opwarming van de oceaan. Voorts verwacht het KNMI minder neerslag. Omdat de ABC-eilanden in hetzelfde klimaatgebied liggen, is het van belang de samenwerking zoals het uitwisselen van data te intensiveren.

“Als klein eiland kunnen wij de klimaatverandering niet tegenhouden, maar we kunnen ons wel voorbereiden op de impact ervan. Het is daarom belangrijk dat de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire op de middellange en lange termijn in kaart worden gebracht. Waar nodig en mogelijk kunnen we daar rekening mee houden in onze plannen, bijvoorbeeld bij het aanwijzen van bouwlocaties en hoe wij ervoor gaan zorgen dat we regenwater opvangen en vasthouden”, aldus gezaghebber Rijna die ook een kijkje nam in de imposante weerkamer van het KNMI waar alle gegevens over het weer op Bonaire real-time worden gevolgd.

Aan het slot van het bezoek kreeg de gezaghebber een exemplaar van de nieuwe ‘Bosatlas van weer en klimaat’ aangeboden. De atlas laat zien hoe het weer de afgelopen decennia is veranderd en hoe het invloed heeft op de samenleving en alledaagse bezigheden. De

nieuwe editie bevat honderden kaarten, grafieken en infographics. Een aantal pagina’s gaat specifiek over weer en klimaat in Caribisch Nederland.

OP DE FOTO: Strategisch business manager van het KNMI Jan Dekker biedt gezaghebber Edison Rijna de nieuwe editie van de ‘Bosatlas van weer en klimaat’ aan.