Gedeputeerde Thielman tekent intentieovereenkomst samenwerking met gemeente Krimpen aan den IJssel

In het kader van oprichting Klant Contact Centrum op Bonaire

Gedeputeerde Hennyson Thielman heeft afgelopen maandag 22 november, tijdens zijn werkbezoek in Nederland, namens het openbaar lichaam Bonaire een intentieovereenkomst samenwerking getekend met gemeente Krimpen aan den IJssel.

Namens deze gemeente heeft de burgemeester, de heer Martijn Vroom, de intentieovereenkomst ondertekend, waarbij gemeente Krimpen aan den IJssel zich bereid heeft verklaard om het openbaar lichaam Bonaire ambtelijk via kennisoverdracht te ondersteunen bij het inrichten van een Klant Contact Centrum.

Zoals bekend, is het openbaar lichaam Bonaire bezig om in de loop van volgend jaar te beginnen met het aanbieden van al haar diensten onder één dak door het inrichten van een Klant Contact Centrum. In dit kader heeft de Werkgroep Digitalisering van het openbaar lichaam Bonaire aan gemeente Krimpen aan den IJssel ondersteuning gevraagd bij het realiseren van dit plan. Functionarissen van deze gemeente hebben de Werkgroep Digitalisering reeds eerder dit jaar ondersteund bij de inrichting van processen bij een afdeling van het openbaar lichaam Bonaire.

Met ondertekening van de intentieovereenkomst kunnen nu verdere stappen worden gezet om de ondersteuning vanuit gemeente Krimpen aan den IJssel, ter oprichting van een Klant Contact Centrum op Bonaire, verder te formaliseren.

Het is de intentie dat gemeente Krimpen aan den IJssel het openbaar lichaam Bonaire op verschillende terreinen bijstaat tijdens het oprichten van het Klant Contact Centrum. Dit door het oprichten van een werkgroep Klant Contact Centrum, door expertise te leveren op het gebied van wet- en regelgeving voor het Klant Contact Centrum alsook beleidsmatige expertise. Daarnaast zal de gemeente ook bijstand verlenen in het proces van digitalisering van het ambtenarenapparaat van Bonaire.

Met deze intentieovereenkomst wil gemeente Krimpen aan den IJssel en het openbaar lichaam Bonaire ook nagaan wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een duurzame ambtelijke ondersteuning van samenwerking tussen het Klant Contact Centrum op Bonaire en die in gemeente Krimpen aan den IJssel.