Gedeputeerde belast met natuur ontmoet natuurplatform Bonaire voor samenwerking

Ook was een lokale boer (kunukero) met een van de grootste permacultuur percelen van het eiland aanwezig.

Op vrijdag 8 september heeft de heer Hennyson Thielman, de gedeputeerde belast met natuur, een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van vooraanstaande natuurbehouds- en herstelorganisaties op Bonaire, bij de directie Ruimte en Ontwikkeling. Ook was een lokale boer (kunukero) met een van de grootste permacultuur percelen van het eiland aanwezig. Deze bijeenkomst benadrukt de voortdurende toewijding van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) aan een geïntegreerde aanpak van milieubescherming op Bonaire.

Het hoofddoel van de bijeenkomst was om de natuurorganisaties aan de gedeputeerde en de betrokken ambtenaren voor te stellen. Elke organisatie presenteerde haar werk en prioriteiten, wat leidde tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën en strategieën. Dit markeert het begin van een veelbelovende samenwerking.

Gedeputeerde Thielman benadrukte: "Effectief natuurherstel op Bonaire vereist samenwerking, gecoördineerde inspanningen en een langetermijnvisie. Terwijl we vooruitgaan, is het belangrijk om evenwicht te vinden tussen verschillende gemeenschapssectoren en belangen, en voortdurend te streven naar oplossingen die voor iedereen gunstig zijn."

Gedeputeerde Thielman kondigde ook plannen aan voor een natuurtop, waarover binnenkort meer details volgen. Deze natuurtop staat open voor inbreng, niet alleen van natuurbehoudsorganisaties, maar ook van sectoren zoals landbouw, visserij en toerisme. Inzichten verkregen tijdens deze natuurtop zullen een cruciale rol spelen in het vormgeven van de natuurstrategie en de ontwikkeling van Bonaire, waarbij wordt voortgebouwd op bestaand beleid.

De deelnemende organisaties aan de ontmoeting op 8 september omvatten diverse natuurbeschermingsdoelen, zoals het behoud van de inheemse Sabal-palm van Bonaire door Bon Bèrdè, innovatief koraalherstel door de Reef Renewal Foundation, en andere natuurorganisaties zoals STINAPA, de Caribbean Speleological Society, Echo Foundation, Sea Turtle Conservation Bonaire en de WWF Dutch Caribbean-afdeling.

Terwijl Bonaire duurzame praktijken omarmt, benadrukken deze initiatieven de betrokkenheid van de gemeenschap bij het beschermen en versterken van de diverse biodiversiteit van het eiland. Dit zou op zijn beurt de middelen van bestaan, voedselzekerheid en weerbaarheid tegen klimaatverandering moeten ondersteunen.