Eten en praten tijdens Nationale Voorleesdagen

Voorlezen versterkt de band tussen ouders en kinderen.

Eten en praten gaan normaal niet samen maar tijdens de Nationale Voorleesdagen kan en mag  dat wel. Gedeputeerde Nina den Heyer ontbeet woensdag met de peuters  van Sentro pre-Eskolar Hardin Tia Sus en las voor uit het prachtige prentenboek ‘De koffer’ van Chris Naylor-Ballesteros. De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 26 januari t/m 5 februari

De Openbare Bibliotheek Bonaire organiseert tijdens de Nationale Voorleesdagen een estafette van voorlezers langs verschillende locaties van kinderopvang. Elke dag gaat een voorlezer vanuit de bibliotheek voorlezen uit één van de boeken van de Prentenboeken Top 10.

Afgelopen periode waren de scholen en kinderdagverblijven soms gesloten. Het is daarom extra belangrijk om ouders en verzorgers aan te sporen om vaker voor te lezen. Voorlezen versterkt de band tussen ouders en kinderen en bovendien: voorlezen maakt je leuker! Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen en helpt peuters en kleuters hun taalbegrip en woordenschat te vergroten.

Op vrijdag 4 februari wordt de Nationale Voorleesdagen afgesloten met opnieuw een voorleesontbijt. Dan komen de peuters naar de Openbare Bibliotheek Bonaire voor een ontbijt en natuurlijk een leuk voorleesverhaal.