Ereburger van Bonaire: Draag uw kandidaat voor!

Dit is dé gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving.

Kent u iemand die volgens u een Ereburgerschap van de overheid verdient? Draag deze persoon dan voor! De jaarlijkse Ereburgerschap wordt uitgereikt op Bonaire Dag. Dit is dé gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Hierbij staan persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal.

Voorwaarden voor Ereburgerschap

  • Bijzondere inzet voor Bonaire: Het ereburgerschap wordt toegekend aan personen die zich op een uitzonderlijke, baanbrekende en langdurige manier hebben ingezet voor Bonaire.
  • Invloed op Bonaire: De prestaties moeten een daadwerkelijke invloed hebben op het welzijn, de welvaart of de bekendheid van Bonaire. Dit kan op bestuurlijk, sociaal, sportief, cultureel, caritatief, economisch of wetenschappelijk vlak zijn.
  • Inwoners en niet-inwoners: Het ereburgerschap kan worden toegekend aan huidige en voormalige inwoners van Bonaire, maar ook aan niet-inwoners die voldoen aan de voorwaarden.

Criterium voor de Ereburger

  • Minstens 10 jaar woonachtig op Bonaire: De genomineerde moet minstens 10 jaar onafgebroken op Bonaire wonen.
  • Leeftijd: De genomineerde moet ouder zijn dan 45 jaar.
  • Voorbeeldig gedrag: De genomineerde moet een voorbeeldig gedrag hebben.
  • Bijdrage aan de samenleving: Naast zijn werk moet de genomineerde zich bezighouden met activiteiten die goed zijn voor de samenleving.
  • Bewijs van impact: Er moet bewijs zijn van de positieve effecten van deze activiteiten op de samenleving.
  • Niet postuum: De genomineerde moet in leven zijn.

Hoe draag ik iemand voor als Ereburger?

Wilt u iemand voordragen voor het ereburgerschap? Vul dan het voorstelformulier in via deze link. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 1 augustus 2024 via de website worden ingediend.

Op het formulier vermeldt u de bijzondere verdiensten of prestaties van de persoon, inclusief de tijdsduur hiervan.

Alternatieve indieningsmethode

Als u het formulier niet digitaal kunt invullen, kunt u uw voordracht sturen naar de afdeling SKAL ter attentie van Maria-guanela Rosinda-Sluis, Kaya Kachi Craane # 34, en afleveren bij de balie van de afdeling SKAL. Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld.


Meer informatie

Voor meer informatie over het voordragen van een ereburger kunt u contact opnemen met Maria-guanela Rosinda-Sluis via telefoonnummer 715-5323 of e-mail: maria-guanela.sluis@bonairegov.com.