Eilandsraad voert verbeteringen toeristenbelasting nog niet door

De eilandsraad heeft besloten om deze wijzigingen nog niet door te voeren en eerst een uitgebreidere evaluatie af te wachten.

De vaste commissie van de Eilandsraad voor Beheer & Ondersteuning, heeft in een commissievergadering op 5 december de voorgestelde wijzigingen van de toeristenbelastingverordening besproken.

Het BC diende het voorstel in om een paar knelpunten op te lossen. Deze knelpunten kwamen naar voren in de evaluatie die is uitgevoerd. De 2 belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn de aanpassing van de geldigheidsduur naar 4 weken, om dubbele betaling bij ‘Island Hopping’ te voorkomen, en het lage tarief voor geboren Bonairianen die in het buitenland wonen.

De eilandsraad heeft besloten om deze wijzigingen nog niet door te voeren en eerst een uitgebreidere evaluatie af te wachten. Daarin moet onder andere gekeken worden naar de groep Bonairiaanse studenten die niet onder de wet studiefinanciering BES vallen, maar waarvoor de eilandsraad wel graag een vrijstelling wil. Uit de evaluatie bleek dat dit uitvoeringstechnisch lastig is voor deze beperkte groep. Bovendien zou deze groep, met de wijziging dat personen die op Bonaire geboren zijn het lage tarief gaan betalen, ook onder het lage tarief gaan vallen.

Gedeputeerde Thielman is teleurgesteld dat de voorgestelde wijzigingen niet zijn doorgevoerd en de evaluatie van de agenda is gehaald van de Eilandsraad op 6 december. Hierdoor blijft de groep ‘eilandhoppers’ en de groep geboren Bonairianen die momenteel niet op Bonaire wonen, het hoge tarief van $75 per keer betalen.