Eigen bibliotheek voor kinderdagverblijven en scholen in 2024

Den Heyer vindt het belangrijk dat kinderen plezier hebben bij het lezen.

Vanaf 2024 krijgen kinderdagverblijven en scholen, vanuit de programma’s ‘De bibliotheek op school’ en ‘Boekstart in de kinderopvang’, hun eigen bibliotheek. De scholen, kinderdagverblijven en de Openbare Bibliotheek Bonaire, hebben tijdens een bijeenkomst op 29 november met elkaar afspraken hierover gemaakt. 

De openbare bibliotheek wil de kinderen op scholen en kinderdagverblijven aanmoedigen om meer te lezen en plezier te hebben bij het lezen. De scholen en kinderdagverblijven krijgen van de openbare bibliotheek hulp bij het opzetten van hun eigen bibliotheek en het bestellen van boeken.

Een expert die veel weet over lezen en kinderboeken, gaat de scholen en kinderdagverblijven hierbij helpen en begeleiden. Deze persoon, een ‘leesconsulent, organiseert ook activiteiten voor de scholen en kinderdagverblijven. Bijvoorbeeld een bezoek van een schrijver van kinderboeken aan de scholen.

De Openbare Bibliotheek Bonaire werkt nauw samen met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Biblionet Groningen, en de Stichting Lezen. Deze stichting heeft het programma BoekStart ontwikkeld. Dit is een uitgebreid en stevig   programma om kinderen voor lange tijd aan te moedigen om meer te lezen.  

In dit programma is er veel aandacht voor voorlezen, beter lezen en blijven lezen. Bij de bijeenkomst van eind november, was Gonny Apol van Biblionet Groningen in opdracht van Stichting Lezen aanwezig. Tijdens die bijeenkomst heeft Apol uitgelegd gegeven over de leesprogramma’s. De vertegenwoordigers van scholen en kinderdagverblijven die bij de bijeenkomst waren, hebben ervaringen uitgewisseld over lezen en kinderen.  

Het ministerie van de Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft geld beschikbaar gesteld voor de programma’s ‘De bibliotheek op school’ en ‘Boekstart in de kinderopvang.’ Gedeputeerde Nina Den Heyer is erg positief over de ontwikkelingen binnen de bibliotheek en de samenwerking met scholen en kinderdagverblijven.

Den Heyer vindt het belangrijk dat kinderen plezier hebben bij het lezen. Het is ook belangrijk dat kinderen worden aangemoedigd om meer te gaan lezen. Als volwassenen moeten we aan kinderen het goede voorbeeld geven door zelf ook meer te gaan lezen, of vaker voor te lezen, ‘’ zo heeft Den Heyer verklaard.