Edsel Winklaar aangesteld als interim-directeur ruimte en ontwikkeling bij het OLB

Op 7 september is Edsel Winklaar gestart als interim-directeur ruimte en ontwikkeling (R&O) bij het openbaar lichaam Bonaire (OLB).

Edsel Winklaar zal deze functie vervullen tot er een permanente directeur wordt aangesteld. Het OLB is inmiddels gestart met de procedure om geschikte kandidaten te werven.
De directie R&O houdt zich onder andere bezig met het verdelen van grond, het uitgeven en controleren van bouwvergunningen en de wegenbouw. De directeur R&O vervult een cruciale rol bij het adviseren van het Bestuurscollege.