Dokter Dick van der Vaart ontvangt Koninklijke onderscheiding

Decorandus heeft een recompressiekamer gerealiseerd op Bonaire, gebaseerd op de groei van de duikindustrie.

Theodorus Aloysius Marie “Dick” van der Vaart heeft uit handen van gezaghebber Edison Rijna een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Het is een blijk van dankbaarheid voor alles waar hij zich voor ingezet heeft. Dokter Dick, zoals hij gemoedelijk genoemd wordt, was voordat hij met pensioen ging directeur en zelfstandig huisarts bij de Centro Médico Central Bonaire, directeur van een hyperbaar centrum, duikersarts, docent en musicus. Decorandus heeft een recompressiekamer gerealiseerd op Bonaire, gebaseerd op de groei van de duikindustrie. Deze kamer kan ook gebruikt worden voor verschillende andere behandelingen. Met het realiseren van dit hyperbaar centrum heeft decorandus succesvol vele levens kunnen redden,  amputaties kunnen voorkomen bij veel mensen en ook van Bonaire een populaire bestemming gemaakt die veilig is voor het duiktoerisme.

De optie bestaat om te kiezen voor het in ontvangst nemen van een onderscheiding bij de algemene plechtigheid samen met andere decorandussen of bij een bijzondere gelegenheid. Omdat decorandus een symposium hield over recompressiekamers hebben enkele personen uit de directe omgeving van dokter Dick van der Vaart ervoor gekozen om hem bij die gelegenheid te verrassen.

Gelet op alle verdiensten van decorandus heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander dokter Dick van der Vaart benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bij deze gelegenheid heeft de gezaghebber decorandus gefeliciteerd met deze verworvenheid.

Heer drs. Theodorus Aloysius Marie (Dick) van der Vaart, of te weten, decorandus

Decorandus heeft een fantastische carrière in redelijke bescheidenheid doorgemaakt;  meer dan 35 jaar huisarts, directeur/eigenaar van en werkzaam als zelfstandig huisarts bij Centro Medico Central Bonaire, directeur van een hyperbaar centrum, duikerarts, docent en musicus. Altijd paraat om te helpen, nooit te beroerd om te antwoorden, altijd snel en adequaat hulp biedend op zijn eigen prettige, kordate en plezierige wijze.

Gezien de toenemende duikindustrie en om de veiligheid ervan te verbeteren realiseerde decorandus  in 1986 een recompressiekamer op Bonaire. Zijnde initiator, oprichter en directeur van de Foundation Recompression Chamber Bonaire heeft decorandus op bijzondere manier de kwaliteit van de gezondheidszorg en de bevordering van de toeristenindustrie met elkaar verbonden.

In eerste instantie werd gebruik gemaakt van een door de Koninklijke Marine gedoneerde hyperbare tank, geplaatst in een kleine ruimte. In 2006 werd deze moderne kamer aangeschaft welke ook gebruikt wordt voor andere behandelingen; betrokkene zag de mogelijkheden om de kamer in te zetten voor patiënten met wondhelingsproblemen, zoals bij diabetici, bij amputaties of bij oncologische niet genezende wonden. Met het succesvol realiseren van de recompressiekamer heeft decorandus  vele levens kunnen redden, succesvol ontelbare  amputaties kunnen voorkomen en van Bonaire een populaire en veilige duikbestemming gemaakt.

Betrokkene is full time beschikbaar als duikersarts voor de behandeling van duikers of voor adviezen aan collega's. Daarnaast verzorgt hij de (bij)scholingen op het gebied van de duikgeneeskunde, hij leidt artsen en verpleegkundigen op en hij verzorgt presentaties op congressen. Hij onderhoudt nauwe contacten met Divers Alert Network USA, waarmee hij ook in technisch opzicht de kwaliteit van de recompressiekamer op hoog niveau houdt. De naam van decorandus is tot in Europa en de Verenigde Staten verbonden aan goede geneeskunde en geneeskunst, met een bijzondere specialisatie als duik- en hyperbaar arts.

Betrokkene kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

Gelet op de totale verdiensten en gezien de aard, duur, internationale uitstraling, impact en betekenis van de activiteiten, benoemd Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander hierbij de heer drs. Theodorus Aloysius Marie (Dick) van der Vaart tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.