Dhr. John Soliano als nieuwe directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning

Het BC is ervan overtuigd dat de directie nieuwe hoogten zal bereiken.

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam kondigt met genoegen aan dat dhr. John Soliano is benoemd tot de nieuwe Directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning. Deze benoeming volgt op het afscheid van mevrouw Coryse Barendregt, aan wie wij grote dank verschuldigd zijn voor haar toewijding en leiderschap.

Dhr. Soliano brengt een schat aan ervaring mee naar deze positie, met een indrukwekkende carrière die zich richt op de optimalisatie van operationele processen en bedrijfsvoering. Zijn expertise omvat het leiden van complexe organisatorische veranderingen, het verbeteren van de efficiëntie door strategische innovaties, en het bevorderen van een cultuur van voortdurende verbetering en samenwerking.

Zijn benoeming weerspiegelt het vertrouwen van het bestuurscollege in zijn capaciteiten om leiding te geven aan de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning en om onze organisatie succesvol door toekomstige uitdagingen te loodsen. Dhr. Soliano staat bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn vermogen om sterke teams te bouwen die gericht zijn op resultaten en innovatie.

Het bestuurscollege is ervan overtuigd dat onder de bezielende leiding van dhr. Soliano, de directie van Bedrijfsvoering en Ondersteuning nieuwe hoogten zal bereiken in efficiëntie, effectiviteit en servicekwaliteit. Zijn aanstelling is een cruciale stap vooruit in onze missie om de dienstverlening aan de burgers en bedrijven van ons eiland voortdurend te verbeteren.

Dhr. Soliano zal zijn nieuwe rol op 19 maart 2024 op zich nemen. We hebben een overgangsperiode gepland om een vlotte overdracht van taken en verantwoordelijkheden te garanderen. Het bestuurscollege ziet uit naar de frisse perspectieven en de dynamische leiderschapsstijl die dhr. Soliano zal meebrengen naar zijn nieuwe functie.

Wij danken mevrouw Coryse Barendregt hartelijk voor haar onmisbare bijdrage aan de organisatie de afgelopen jaren en wensen haar veel succes met het vervolg. Het bestuurscollege verwelkomt dhr. Soliano en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol en heeft er alle vertrouwen in dat zijn bijdrage ook van onschatbare waarde zal zijn voor de voortdurende groei en ontwikkeling van het openbaar lichaam.