Sr. John Soliano direktor nobo di Maneho di sosten na Entidat Públiko Boneiru

Kolegio Ehekutivo ta konbensí ku bou di e liderazgo inspirativo di sr Soliano, direktorado di Maneho i Sosten lo alkansá alturanan nobo.

Ku plaser Kolegio Ehekutivo di Entidat Públiko Boneiru ta anunsiá ku a nombra sr John Soliano komo direktor nobo di Maneho i Sosten. E nombrashon akí ta sigui despues di despedida di sra Coryse Barendregt, un persona ku nos debe hopi gratitut pa su dedikashon i liderazgo.

Sr. Soliano ta asumí e posishon akí ku un tesoro na eksperensia i ku un karera impreshonante ku ta enfoká riba optimalisashon di prosesonan operashonal i maneho. Su ekspertisio ta enserá dunamentu di guia na kambionan organisatorio kompleho, mehorashon di efisiensia pa medio di inovashonnan stratégiko i stimulashon di un kultura di mehorashon i kolaborashon kontinuo.

Su nombrashon ta reflehá e konfiansa ku Kolegio Ehekutivo tin den su kapasidat pa liderá direktorado di Maneho i Sosten i pa den un forma eksitoso guia nos organisashon atrabes di desafionan den futuro. Sr Soliano ta konosí pa su aserkamentu pragmátiko i su abilidat pa konstruí timnan fuerte ku ta enfoká riba resultado i inovashon.

Kolegio Ehekutivo ta konbensí ku bou di e liderazgo inspirativo di sr Soliano, direktorado di Maneho i Sosten lo alkansá alturanan nobo den efisiensia, efektividat i kalidat di servisio. Su nombrashon ta un paso krusial den nos mishon pa den un forma kontinuo mehorá dunamentu di servisio na suidadanonan i empresanan di nos isla.

Sr. Soliano lo asumí su ròl nobo dia 19 di mart 2024. Nos a plania un periodo di transishon pa garantisá un traspaso rápido i fásil di e tareanan i responsabilidatnan. Kolegio Ehekutivo ta anhelando e perspektivanan enérgiko i e estilo dinámiko di liderazgo ku sr Soliano ta bini kuné den su funshon nobo.

Kordialmente nos ta gradisí sra Coryse Barendregt pa su aporte indispensabel na nos organisashon durante e último añanan i nos ta dese’é hopi éksito den futuro. Kolegio Ehekutivo ta yama bon biní na sr Soliano i ta dese’é hopi éksito den su ròl nobo i tin tur konfiansa ku su kontribushon tambe lo ta di balor inkalkulabel pa kresementu i desaroyo kontinuo di Entidat Públiko Boneiru.