Bijeenkomst Nederlands Letterenfonds bij de bibliotheek over subsidie voor literaire werken van de eilanden

Met de subsidie wordt speciaal aandacht gegeven aan het vergroten van het aanbod van Papiamentstalige werken.

Het Nederlands Letterenfonds organiseert op 13 april van 10:00-12:00 uur een bijeenkomst bij Biblioteka Públiko Boneiru over een nieuwe subsidieregeling voor literaire werken van de eilanden. Met de subsidie wordt speciaal aandacht gegeven aan het vergroten van het aanbod van Papiamentstalige werken. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor schrijvers, performers, vertalers en organisaties met literaire projecten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij t.walta@letterenfonds.nl.

In de loop van dit jaar komt er geld vrij om het  werk van schrijvers, vertalers performers, of literaire projecten op de eilanden te  subsidiëren. Voor het fonds is het belangrijk om te weten hoe het werk van deze groep zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Daarom bezoeken Lucette Châtelain en Suzanne Meeuwissen van het fonds de BES- en de CAS eilanden van 7 tot en met 14 april 2024.  Met de nieuwe subsidieregeling verbreedt het Nederlands Letterenfonds haar werkterrein.

Romkje de Bildt, directeur bestuurder van het Nederlands Letterenfonds legt het belang uit van de nieuwe subsidieregeling. “Het is misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe beleidsperiode die begin volgend jaar van start gaat. Dit beleid kan alleen slagen als onze regelingen aansluiten op de behoeften en wensen van makers en organisaties op de eilanden. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk mensen met ons mee willen denken.” 

Jennifer Pocornie, afdelingshoofd van Biblioteka Públiko Boneiru is blij met de toekomstige nieuwe regeling. “Het is een unieke kans voor lokale schrijvers en anderen om mee te praten over de invulling van de subsidieregeling. Het Papiaments is in januari van dit jaar nog officieel erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden. Ik ben blij dat de nieuwe regeling zou kunnen bijdragen aan nog meer werken in het Papiaments,” aldus Pocornie.