Bestuurscollege in gesprek met Minister van armoede

Het is van belang dat er een eerlijk en acceptabel besteedbaar inkomensniveau komt voor de burgers van Bonaire.

Het bestuurscollege is voorafgaand aan het armoedecongres de dialoog aangegaan met Minister Schouten over de sociaal welzijn en sociaaleconomische ontwikkeling punten uit het coalitieakkoord. Waarbij de focus van het gesprek lag op het basispensioen voor iedereen op Bonaire, de energietoeslag en het sociaal minimum inkomen. Het bestuurscollege heeft de minister op het hart gedrukt dat het vaststellen van een sociaal minimum noodzakelijk is en dat dit binnen afzienbare tijd dient te gebeuren. 

Het is van belang dat er een eerlijk en acceptabel besteedbaar inkomensniveau komt voor de burgers van Bonaire. Onderwerpen zoals openbaar vervoer, betaalbare huisvesting, betrouwbaar en betaalbaar voedsel, water, elektra en telecommunicatie behoren in de oorsprong tot andere ministeries. Echter deze aspecten zijn uiteraard ook van belang voor het verbeteren van de bestaanszekerheid op Bonaire. Ook worden de minderheidsgroepen op Bonaire hierin meegenomen. Waarbij het streng toezien op de behandeling van immigranten vanuit het uitgangspunt eerlijke en evenwichtige immigratiewetten met een snelle afhandeling van procedure van belang is.

Het werk van de commissie sociaal minimum Caribisch Nederland vraagt om opvolging vanuit het ministerie van SZW en op welke wijze het OLB daarbij kan worden betrokken. Zodat er binnen de bestuursverantwoordelijkheden een solide modus is voor de relatie tussen het OLB en het Rijk.