Bedrijfsleven, OLB en vakbeweging slaan de handen ineen voor armoedebestrijding en verhoging van het wettelijk minimumloon

Het Centraal Dialoog vormen, heeft vrijdag 16 april het “Akkoord van Kralendijk” bereikt.

Het Openbaar Lichaam Bonaire, de werkgevers, vakbonden en Kamer van Koophandel, die samen de Centraal Dialoog vormen, hebben vrijdag 16 april het “Akkoord van Kralendijk” bereikt, dat er o.a. toe moet leiden dat in de komende 5 jaar het minimumloon, de onderstand en de AOV fors zullen stijgen. Naast deze verhogingen en bestrijding van de armoedeproblematiek staan in het akkoord ook voorstellen om de kosten van levensonderhoud op acceptabel niveau te krijgen door inspanningen van Rijksoverheid en OLB. Om het akkoord zo breed mogelijk aan te bieden is ook aandacht besteed aan flankerend beleid.

Het CD vertrouwt erop, dat ook ‘Den Haag’ zal bijdragen aan de uitvoering van het akkoord, dat al is toegezonden aan de minister van SZW. Het mag uniek genoemd worden dat dit meerjarige akkoord is gesloten tussen deze partners met zulke grote positieve consequenties voor de bevolking van Bonaire. Ook de Gezaghebber, tevens voorzitter q.q. van het Centraal Dialoog, heeft het akkoord verwelkomt:

“Dit is een historische stap in de ontwikkeling van Bonaire. Weg van de achterstanden en het conflict en eindelijk op weg naar meer welvaart en welzijn voor iedereen. Dat was ook de bedoeling van het CD, die we in 2018 hebben opgericht met elkaar. Ik ben trots op dit resultaat en in het bijzonder op de samenwerking van de Bonairiaanse partijen met elkaar, de 'zoutpan' is eindelijk echt van start gegaan.”

De volledige tekst van het Akkoord is te vinden op de website van het CD: www.centraaldialoogbonaire.com