Aanvang groenbeheersplan: efficient en geoptimaliseerd groenonderhoud

De Directie Ruimte & Ontwikkeling is onlangs gestart met een traject om het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen te herzien en te optimaliseren door het ontwikkelen van een beleids- en beheersplan voor het openbaar groen. Dit is een cruciale stap die voortkomt uit dit proces.

Door de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid begroeiing die de toegankelijkheid en veiligheid in de openbare ruimte belemmert, is een traject van start gegaan voor een grootschalige inhaalslag op het gebied van groenvoorziening. Deze inhaalslag is een integraal onderdeel van het beleids- en beheerplan openbaar groen Bonaire.

Deze inhaalslag dient tevens als pilot voor een nieuwe aanpak van opdrachtverstrekking en kwaliteitsmonitoring. De samenwerking met lokale stakeholders is hierbij essentieel en de ambitie van het OLB is deze kwalitatief in te vullen. Hiermee streeft het OLB naar het verkrijgen van een grondig overzicht van alle aspecten die van belang zijn om concrete acties en afspraken te kunnen gaan maken.

In het kader van deze inhaalslag zijn begin april 2024 verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd met bedrijven die zich bezighouden met groenonderhoud. Tijdens deze bijeenkomsten werd het nieuwe proces voor het verstrekken van opdrachten uitgelegd en werden de plannen voor de toekomstige aanpak van groenvoorziening besproken. Hierbij lag de nadruk op het gebruik van een beleidsplan als leidraad voor groenbeheer. Ook werd informatie gegeven over de plannen voor structureel onderhoud, verdeling van werkgebieden en het belang van het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij het schoon houden van Bonaire. Het openbaar lichaam Bonaire is tevreden over de actieve betrokkenheid en de constructieve samenwerking tijdens deze bijeenkomsten.

Uit deze inhaalslag worden concrete acties vastgesteld om de visie met betrekking tot groenbeheer te verwezenlijken, ter borging van continuïteit en realiseren van de vereiste kwaliteit. Dit traject belooft niet alleen een verbetering van de groenvoorzieningen, maar ook de ontwikkeling van een duurzaam en doelgericht beleid voor de lange termijn.