Wijkontwikkeling

Integrale Wijkontwikkeling zorgt er voor dat buurtbewoners in de zes (6) traditionele wijken (= Amboina, Antriol, Nikiboko, Noord Salina, Tera Kora en Rincon) mee kunnen denken en bepalen wat van belang is in hun wijk. Om de wijken weer actief en leefbaar te maken, dient er per wijk en in samenwerking met de buurtbewoners en de Wijkplatforms plannen opgesteld te worden waarin de positieve punten in de wijken versterkt worden en daarbij de problemen aangepakt worden.

De buurtbewoners geven mede aan wat zij willen bereiken in de wijk en denken mee over welke oplossingen daar aan kunnen bijdragen. De afdeling Integrale Wijkontwikkeling denkt mee, adviseert en faciliteert hierin.

De basis is gelegen in de sociale cohesie van de wijk, het samen wonen en leven in de wijk, maar natuurlijk zijn er ook ruimtelijke fysieke knelpunten en kansen die aangepakt kunnen worden.