Voorwaarden uitzonderingstarief of vrijstelling

Om in aanmerking te komen voor een uitzonderingstarief van $ 10 of gehele vrijstelling, dienen aan de agents op de airport of in de zeehaven bewijsstukken te worden getoond. Onderstaand een opsomming van alle bewijsstukken die per categorie nodig zijn. Als de bewijsstukken niet geldig, niet correct en/of niet getoond kunnen worden, dient het volledige tarief van $ 75 te worden betaald.

1.    Kinderen van 12 jaar en jonger

 • Een paspoort 

2.    Ingezetenen van Bonaire

 • Een geldig Bonairiaans identiteitsbewijs (SEDULA) 

OF 

 • Een Uittreksel uit het Bevolkingsregister dat niet ouder is dan 3 maanden

3.    Ingezetenen van de andere 5 eilanden van de voormalige Ned. Antillen (Saba, Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) 

 • Een geldig identiteitsbewijs (SEDULA)

 OF

 • Een uittreksel van het Bevolkingsregister van het eiland waar u ingezetene bent dat niet ouder is dan 3 maanden

4.    Niet-ingezetene Eilandskinderen  

 • Paspoort, geboren op 1 van de BES eilanden (Bonaire, Saba, Sint-Eustatius)

OF

 • Een geboorteakte die aantoont dat u binnen het Koninkrijk geboren bent en dat één van uw ouders op één van de BES eilanden geboren is. Een uitgebreid Uittreksel Bevolkingsregister van 1 van de ouders met vermelding van zowel de geboortegegevens van de ouder als uw geboortegegevens, kan dit eventueel ook aantonen.

OF

 • Een Niet-Van-Toepassingsverklaring van de IND.

Deze verklaring wordt door de IND uitgegeven aan de bezoeker die voldoet aan de definitie Eilandskind volgens het stroomschema van de IND. 
Een Niet-Van-Toepassingsverklaring kan hier online worden aangevraagd. 

Als de verklaring vóór vertrek naar Bonaire is aangevraagd, dan kan na ontvangst van de NVT-verklaring binnen 6 maanden via  taxsupport@bonairevisitortax.comeen terugbetaling van $ 65 gevraagd worden van de bij het inreizen betaalde Toeristenbelasting. De verklaring moet na 2 weken in persoon worden opgehaald bij de IND op Bonaire en is levenslang geldig.

5.    Bonairiaanse studenten die in het Buitenland studeren

A) Studenten die onder de definitie van de Wet studiefinanciering BES vallen;

1) studiefinanciering BES geniet ingevolge de Wet studiefinanciering BES;

of

2) studiefinanciering geniet ingevolge de Wet studiefinanciering 2000 en een opstarttoelage als bedoeld in de Wet studiefinanciering BES toegekend heeft gekregen;

Ontvangen ieder schooljaar een verklaring voor vrijstelling van RCN Studiefinanciering (OCW).
Deze verklaring is voldoende om vrijstelling te krijgen van de toeristenbelasting plus een paspoort om aan te tonen dat deze verklaring van de betreffende student is;

B) Studenten die niet onder de definitie van de Wet studiefinanciering BES vallen hebben meer bewijsstukken nodig om vrijstelling te krijgen:

 • Bewijs van inschrijving onderwijsinstelling (voltijdsopleiding van minimaal een jaar)
 • paspoort (student niet ouder dan 30 jaar bij aanvang studie, geboren op BES eilanden)

Indien niet geboren op de BES eilanden:

 • Het bewijs dat minstens 1 ouder/voogd ingezetene is van Bonaire (bewijs van ouder/voogd-kindrelatie (geboorteakte of voogdijbesluit) èn bewijs van inschrijving Bonaire van de betreffende ouder/voogd (sedula of uittreksel bevolkingsregister niet ouder dan 3 maanden.
  Tip: op een uitgebreid uittreksel Bevolkingsregister kunnen ook de kinderen vermeld worden; dan is een geboorte akte niet nodig)

  OF
   
 • Het bewijs dat je Eilandskind bent middels een Niet-Van-Toepassingsverklaring van de IND.

  Een Niet-Van-Toepassingsverklaring kan hier online worden aangevraagd.

  Tip: Als de verklaring vóór vertrek naar Bonaire is aangevraagd, dan kan na ontvangst van de NVT-verklaring binnen 6 maanden via  taxsupport@bonairevisitortax.com een terugbetaling van $ 65 gevraagd worden van de betaalde Toeristenbelasting bij het inreizen. De verklaring moet na 2 weken in persoon worden opgehaald bij de IND op Bonaire en is levenslang geldig.