Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland

Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland

Het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland stelt gemeenschappelijke en specifieke natuur en milieu gerelateerde onderwerpen aan de orde. Het plan is door de Nederlandse ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties opgesteld. Het plan biedt een integraal kader waarop de komende tien jaar een beroep kan worden gedaan. Het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland gaat namelijk in op de verantwoordelijkheden, beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen die verband houden met het beheer van de natuurlijke omgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland kunt u hier terecht.

Strategische doelen

In het plan zijn vier strategische doelen geformuleerd onder de overkoepelende visie van een welvarende samenleving en culturele identiteit in balans met een veerkrachtige en gezonde natuurlijke omgeving.

De vier strategische doelen zijn:
  1. De trend van koraalrifdegradatie keren om gezonde, veerkrachtige en weerbare koraalriffen te creëren die een waarborg vormen voor het welzijn in Caribisch Nederland;
  2. Herstel en behoud van de unieke habitats en soorten in Caribisch Nederland voor huidige en toekomstige generaties;
  3.  Duurzaam gebruik van land en water voor de ontwikkeling van de lokale economie;
  4. Lokale voorwaarden scheppen voor duurzame resultaten van natuurbeleid in Caribisch Nederland.

Elk van deze strategische doelen kent specifiekere doelstellingen. Voor elk van deze doelstellingen zal het openbaar lichaam Bonaire haar eigen specifieke uitvoeringsplannen ontwikkelen.

Natuurplan en Milieuplan

Binnen de gestelde kader van het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland zal de unit Natuur en Milieu zowel een meerjarige Natuurplan als een meerjarige Milieuplan opstellen. Het Natuurplan en Milieuplan fungeren vervolgens als de actieplannen voor het natuur- en milieubeleid op Bonaire. Voor het Natuurplan Bonaire 2020 – 2024 kunt u hier terecht.