Milieu-informatiepunt

Communicatie richting de bedrijven is een essentieel onderdeel van de invoering van het besluit. Om bedrijven zo goed mogelijk van dienst te zijn, stelt het openbaar lichaam Bonaire ten behoeve van de inwerkingtreding van het IAB een milieu-informatiepunt open.