Loslopende dieren, ongecontroleerde kustontwikkeling en slecht regenwaterbeheer vormen de voornaamste oorzaken van erosie en ongecontroleerde afstroming. Dit is samen met bouwactiviteiten een van de belangrijkste oorzaken van slechte waterkwaliteit.

Vee

Door te investeren in een professionele veehouderij (met inbegrip van functionerende slachthuizen), het onderbrengen van vee achter afrasteringen en het weghalen van alle wilde en loslopende grazers kan de vegetatie zich herstellen, waardoor de bodem zich stabiliseert en beter water kan vasthouden. Deze activiteiten worden momenteel ter hand genomen in de vorm van diverse projecten in samenwerking met het ministerie van LNV en de lokale gemeenschap en kunukero’s. Het is de verwachting dat de slachthuizen tegen 2024 over voldoende capaciteit beschikken en dat alle operationele veehouderijbedrijven zullen zijn omheind. Het streven is om alle wilde grazers in 2030 uit de natuur te hebben weggehaald.