Naturalisatie

Om Nederlander te worden door naturalisatie dient u te tonen voldoende kennis te hebben van de Papiaments  en  Nederlandse taal, het wonen en werken op Bonaire en van de Staatkundige inrichting van het Koninkrijk der Nederlanden, Caribisch Nederland en van Bonaire. Hiervoor dient u het Naturalisatie toets af te leggen.

Het naturalisatie toets bestaat uit drie delen:

  • Deel 1: maatschappij- en staatkundige kennis
  • Deel 2: Taalvaardigheid Papiaments : lezen, schrijven, luisteren en spreken
  • Deel 3: Taalvaardigheid Nederlands: lezen, schrijven, luisteren en spreken

U moet voor ieder onderdeel geslaagd zijn om uiteindelijk het Certificaat Naturalisatietoets te krijgen.

Gezaghebber is de bevoegde instantie tot het afnemen van de Naturalisatie toets. Het Kabinet van de Gezaghebber ondersteun Gezaghebber in deze.

De naturalisatie toets wordt 2x per jaar georganiseerd.  Om deel te nemen aan de toetsen dient u zich aan te melden bij het Kabinet van de Gezaghebber.

U meldt zich aan voor de hele naturalisatietoets of een deel daarvan door het invullen van het aanmeldingsformulier naturalisatietoets. ( link naar formulier).

Het aanmeldingsformulier is ook verkrijgbaar bij het bestuurskantoor.

Voordat u het formulier inlevert, moet u het verschuldigd bedrag examengeld hebben betaald.

Naturalisatieceremonie

Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure.  De naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden, zijn verplicht aan de ceremonie deel te nemen.

Kabinet van de Gezaghebber organiseert de naturalisatieceremonie. De naturalisatie ceremonie vindt plaats 3x per jaar, in de maanden april, augustus en december.