Jeugdige zijn op Bonaire

Onze jeugd is onze toekomst met vernieuwde aandacht voor preventie en voor jeugdparticipatie.
Jongeren geven zelf aan dat ze betrokken moeten én willen zijn bij de verschillende fasen; van het "geïnformeerd worden" tot het "laten meebeslissen" over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, om voor hun rechten op te komen. De overheid speelt een cruciale rol in de afstemming tussen alle partijen (ook ouders) die met jeugdigen te maken hebben en een goede voorbeeld kunnen geven.

Het openbaar lichaam Bonaire zorgt dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en kunnen opgroeien tot zelfredzame, gezonde, creatieve, en betrokken burgers. In een ideale situatie geniet de jeugd van optimale gezondheid, een adequaat opvoedingsklimaat en onverstoorde belevenis van vrije tijd, cultuur, sport en onderwijs; hetwelk tot diverse vormen van werkgelegenheid en nijverheid, als onderdeel van de Bonairiaanse samenleving, leidt.

Het streven is om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te vergroten en maatschappelijke uitval onder hen tegen te gaan. De nadruk ligt op opbouw van onderuit (bottom-up), door het bevorderen van bewustwording, zelfredzaamheid en participatie. Kinderen en jongeren worden zodanig voorbereid om de rol van de waarden en identiteit van de Bonairiaanse samenleving in te zien en zodoende hieraan actief en volledig te kunnen bijdragen.

De jeugd wordt een reeks van naschoolse opvang en naschoolse activiteiten aangeboden. Er wordt op het terrein van cultuur, sport en spel activiteiten gehouden waarbij de jeugd zich kan ontspannen, maar ook een tal van onderwerpen erbij kan leren of juist de daarmee verbonden vaardigheden kan leren toepassen. Op deze website en andere platforms van social media zullen vragers en aanbieders elkaar leren te vinden.