Een identiteitskaart (sédula) is een identiteitsbewijs én een vreemdelingendocument. Iedereen ouder dan 12 jaar is volgens Wet identificatieplicht BES verplicht een identiteitsbewijs te kunnen tonen. De sédula wordt verstrekt aan personen die in de Basisadministratie persoonsgegevens (de PIVA ) van Bonaire staan ingeschreven.

De sédula moet altijd in persoon worden aangevraagd. U kunt de aanvraag van een sédula regelen door een online een afspraak te maken of gedurende de openingstijden langs te komen. Bij een aanvraag van een sédula dient u rekening te houden met een wachttijd van minimaal een week.

Belangrijk

U kunt alleen een afspraak maken voor een sédula als u staat ingeschreven op Bonaire.

Meenemen

  • Originele verblijfsvergunning indien nodig;
  • Oude identiteitskaart.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een sédula in 2021 zijn:

Product Prijs
Sédula minderjarige $ 2,79
Sédula meerderjarige $ 8,38
Vermissing sédula minderjarige $ 8,38
Vermissing sédula meerderjarige $ 13,97