Een paspoort is een reisdocument én een identiteitsbewijs. Iedereen ouder dan 12 jaar is volgens Wet identificatieplicht BES verplicht een identiteitsbewijs te kunnen tonen. Voor een paspoort moet u twee keer persoonlijk naar Burgerzaken komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Voor de aanvraag en het afhalen  moet u een afspraak maken.

Het paspoort wordt verstrekt aan personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten. Een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. Het paspoort moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen. U kunt de aanvraag van een paspoort regelen door een online of telefonisch via +5997155315 een afspraak te maken.

Belangrijk

Bij maken van een paspoort dient u het volgende mee te nemen:

- Pasfoto in kleur;
- Van goede kwaliteit;
- Niet ouder dan 6 maanden.

Meenemen paspoort

Neem het volgende mee naar de afspraak:

 • één goedgelijkende kleurenpasfoto van goede kwaliteit. Kijk op rijksoverheid.nl de voorschriften.
  Volgens de nieuwe richtlijnen mag de foto niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • alle in bezit zijnde reisdocumenten, dus ook de oude reisdocumenten die zijn verlopen.
  Een ander geldig identiteitsbewijs (sédula of rijbewijs) als u geen ‘oud’ reisdocument hebt;
 • als aanvrager onder curatele staat, moet de curator (schriftelijk) toestemming verlenen
  Als de curator toestemming heeft gegeven, dan moet ook (een kopie van) zijn geldig identiteitsbewijs overgelegd worden;
 • betaling vindt plaats bij de aanvraag.

Bent u jonger dan 18 jaar, neem dan ook nog het volgende mee:

 • een kopie van het identiteitsbewijs van uw ouder(s) of verzorger(s) die ouderlijk gezag hebben, met hierop een handtekening.
 • Als uw ouders of verzorgers mee komen naar de aanvraag, dan moeten zij ook een legitimatiebewijs meenemen;
 • een schriftelijke toestemming van alle gezaghouders/ouders, inclusief handtekening. Hiervoor kunnen de ouders of verzorgers het online formulier toestemming reisdocument minderjarige invullen, printen en ondertekenen.

Voor meer informatie over ouderlijk gezag kunt u kijken op rijksdienstcn.com.

Kosten Paspoort

Product Prijs
Paspoort $84,36
Paspoort tot en met 17 jaar $84,36
Zakenpaspoort $100,56

Zakenpaspoort

Reist u veel? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit paspoort heeft 66 in plaats van 34 pagina’s.

Ophalen

Paspoorten kunnen drie weken na aanvraag worden opgehaald.

Paspoort kwijt of gestolen

 • U kunt direct een nieuw paspoort aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing bij Burgerzaken.
 • Vindt u uw oude paspoort terug? Lever dit dan in bij Burgerzaken. Dit paspoort is namelijk niet meer geldig.
 • Verliest u uw paspoort in het buitenland? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse.

Geldigheid

Soort Identiteitsbewijs Geldigheid
Paspoort vanaf 18 jaar 10 jaar
Paspoort t/m 17 jaar 5 jaar
Zakenpaspoort 10 jaar

Huisbezoek

Het kan zijn dat u vanwege een fysieke beperking niet in staat bent om naar Burgerzaken te komen voor de aanvraag van identificatiedocument. In dat geval kunt u vragen om een huisbezoek. Voordat het huisbezoek plaatsvindt, moet u contact opnemen met Burgerzaken. Als u in aanmerking komt voor de service aan huis, dan komt een medewerker van Burgerzaken op afspraak bij u langs om de aanvraag van uw identiteitsdocument te regelen.

Reizen naar buitenland

Sommige landen eisen aan de geldigheidsduur op het moment dat u het land binnenkomt of bij vertrek. Uw paspoort moet bijvoorbeeld bij binnenkomst nog minstens een aantal maanden geldig zijn. Vraag om informatie hierover bij uw reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming en de landen waar u doorheen reist. Niet alleen bij de aanvraag, maar ook bij reizen van één ouder / gezaghebber met een minderjarig kind (jonger dan 18) heeft u toestemming nodig van de ouder met gezag. Lees of u toestemming nodig hebt op rijksoverheid.nl.

Reizen met kinderen

Reist u met uw kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan zij? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen

Download hier het formulier en vul het in als bewijs dat je toestemming hebt om met het kind te reizen:

Noodpaspoort en laissez-passer

Heeft u geen geldig reisdocument en moet u toch reizen? Dan kunt u in bijzondere gevallen een noodpaspoort aanvragen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. En u heeft bewijsstukken nodig. Zo moet u bijvoorbeeld aantonen dat u de reis niet kunt uitstellen. Het noodpaspoort en het laissez-passer zijn tijdelijke reisdocumenten en zijn geen identiteitsbewijzen. Met deze documenten kunt u reizen na bijvoorbeeld verlies, diefstal of verdwijning van uw reguliere reisdocument.

Meenemen nooddocument

Van de aanvrager wordt verlangd dat hij bescheiden overlegt waaruit de spoedeisendheid van zijn reis kan worden aangetoond. Zoals een medische verklaring van een specialist, vliegtickets en of reservering. Bij overlijden van een familielid dient een overlijdensakte overgelegd te worden.

De aanvrager dient vervolgens ook te overleggen:

 •  Huidige paspoort;
 •  Één pasfoto;
 •  Sèdula

Kosten nooddocument

De kosten voor het aanvragen van een nooddocument in 2021 zijn:

Product Prijs
Noodpaspoort $ 55,87
Laissez-Passer $ 55,87