Haven- en Loodswezen

Haven & Loodswezen is belast met het afwikkelen/afhandelen van loodsen, meren en ontmeren van schepen en aanwijzen van ligplaatsen voor schepen en boten, het financieel administratieve afhandeling van de Haven - en loods activiteiten, het verzorgen van de orde en veiligheid in en de beveiliging van de haven, het handhaven van de wettelijke regelingen scheepvaart en het marine milieu, het toezien op onderhoud van pieren en kade, het zorgdragen voor de veiligheid van op het water en het coordineren van rampenbestrijding op zee.

Het Haven en Loodswezen voert de volgende werkzaamheden uit:
•    Het aanwijzen van ligplaatsen;
•    Het uitvoeren van de loodsdienst;
•    Het uitvoeren van de beveiliging van de haven;
•    De inning en afdracht van loods-, lig- en meergelden en precariorechten;
•    Het onderhouden van de pieren en kade;
•    Registratie lokale vaartuigen;
•    Certificeren lokale commercieel vaartuigen;
•    Certificeren bemanningen eisen voor commercieel vaartuigen kapitein.