Door ondertekening van de garantieverklaring verklaart de garantsteller dat alle kosten die voor het openbare lichaam Bonaire voortvloeien uit verblijfsperiode van de vreemdeling(e), waarin mede zijn inbegrepen de reiskosten van de vreemdeling(e) naar een plaats buiten Bonaire, op de garantsteller kunnen worden verhaald. Een garantieverklaring wordt meestal gebruikt om een kennis of familielid woonachtig op een visumplichtig land voor een korte periode Bonaire te laten aan doen. De garantsteller blijft verantwoordelijk voor de garant gedurende de periode waarvoor een visum verstrekt is (en eventuele verlenging hiervan) en eveneens de periode die de vreemdeling(e) na het verstrijken van de visumperiode op onrechtmatige wijze op Bonaire verblijft.

Meenemen

Voor het opstellen van een Garantieverklaring dient verzoeker de volgende documenten te overleggen:

Van de garant:

  • identiteitsbewijs (paspoort, Sedula of rijbewijs);
  • kopie van document waaruit de burgerlijke staat van garant blijkt (indien gehuwd huwelijksakte);
  • woonadres.

Van de Garantsteller:

  • identiteitsbewijs (paspoort, Sedula of rijbewijs)

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een garantieverklaring in 2022 zijn $26,54.