Vergunningen

In verband met de reorganisatie van de Unit Vergunningen van de Dienst Ruimte & Ontwikkeling Bonaire (DROB) is het nodig nieuwe richtlijnen toe te passen welke het afhandelingsproces van ingediende bouwvergunning aanvragen zullen moeten bevorderen. Ingaande 01 januari 2021 zullen bouwplannen derhalve moeten voldoen aan de onderstaande richtlijnen. Indien bouwplannen niet voldoen aan deze richtlijnen worden die niet in behandeling genomen.

De missie van de dienst ROB voor vergunningverlening is:

Dienst ROB staat voor een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers, groepen en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven.

Onze Unit Vergunningen (UV) streeft ernaar om kwalitatief goede diensten en producten te leveren, en risico gestuurd, klantgericht, zakelijk efficiënt en transparant te werken. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat ROB zicht heeft op de fysieke risico’s in de omgeving en de belangrijkste risico’s zo goed als mogelijk onder controle heeft.