Eilandsraad verkiezingen

De Eilandsraad

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de eilandsraad verkiezingen op Bonaire gehouden. In het eilandsraad zitten 9 volksvertegenwoordigers.

De verkiesbare partijen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt ingevolge artikel G3, vijfde lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat de volgende personen als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers zijn aangewezen:

Stembureau locaties

In heel Bonaire zijn er 11 stembureaus gevestigd, waarvan 8 in Kralendijk, 2 in Rincon en 1 mobiel. Klik op onderstaand knop voor de adressen en foto’s van de stemlokalen. Klik op de foto voor de locatie of kijk daaronder op de kaart voor de dichtsbijzijnde locatie in de buurt. 

Op deze pagina staan de uitslagen van de eilandsraad verkiezingen van 20 maart 2019.
De definitieve uitslagen en ingevulde Processen Verbaal van de stembureaus kunt u hieronder downloaden.

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage van de eilandsraad verkiezingen op Bonaire was 62,67%.

Uitslagen per stembureau

Nr Lokaal MPB PDB UPB EN   FSP 1UPP   Tot.
1 Jong Bonaire 609 267 205 54 14 45 19 6 1.219
2 SB Tera Cora 378 175 193 30 5 40 48 4 873
3 Kristu Bon Wardador 326 172 152 26 10 33 90 1 810
4 SB Nikiboko 381 256 190 33 5 37 62 2 966
5 SB Amboina 268 157 151 23   78 37 3 717
6 Sporthal Adventista 266 197 170 55 9 89 23 9 818
7 Sporthal J. Nicolaas 593 187 110 32 6 29 16 1 974
8 SB Nort di Saliña 280 169 129 46 10 43 30 4 711
9 San Antonio de Padua 147 179 103 37   29 11 3 509
10 Tia Sani 125 246 275 34 1 29 6 7 723
11 Mobil 202 127 113 24 3 27 25 4 525
  Totalen 3.575 2.132 1.791 394 63 479 367 44 8.845

Zetelverdeling