Over het Hoofdstembureau

Op Bonaire is er één hoofdstembureau dat tevens het centraal stembureau is. Het centraal/hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. We stellen ze graag aan u voor.

De leden

Het centraal/ hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Naast de 5 leden van het centraal/hoofdstembureau, worden 2 plaatsvervangende leden benoemd.

Benoeming en uitvoering

Op Bonaire is er één hoofdstembureau dat tevens het centraal stembureau is. Het bestuurscollege benoemt de leden en plaatsvervangende leden van het hoofd/centraal stembureau voor de eilandsraadsverkiezingen voor een periode van 4 kalenderjaren.

Het centraal/hoofdstembureau vervult de volgende taken in het verkiezingsproces:

  • de registratieprocedure van de naam van de politieke partij
  • de kandidaatstelling
  • vaststelling verkiezingsuitslag