De Eilandsraad is het hoogste bestuursorgaan op Bonaire. De Eilandsraad geeft aan wat er op Bonaire moet gebeuren en ziet toe op het werk van het Bestuurscollege. De Eilandsraad wordt door de inwoners van Bonaire gekozen en bestaat uit 9 Eilandraadsleden.
De eilandsraad wordt ondersteund door de griffie.

De eilandsraadsleden

Momenteel zijn de volgende eilandraadsleden benoemd:

 • De heer D.M.D. Crestian
 • Mevrouw R.M. Hellburg-Makaai
 • Mevrouw S.B. Chirino-Felida
 • De heer B.R. Dirksz
 • De heer R. Groenman
 • De heer C.D. Vrolijk
 • De heer H.J.P.J.T. Wout
 • Mevrouw D.E. Coffie

Taken eilandsraad

De taken van de Eilandsraad zijn in drieën op te delen:

 1. het vormen van de volksvertegenwoordiging,
 2. het stellen van kaders,
 3. het controleren van het Bestuurscollege.

Hoe word ik eilandraadslid?

Iedereen kan Eilandraadslid worden. En je hoeft je baan of studie er niet voor op te zeggen, want het is een geen voltijdfunctie. Ook jij kunt dus over vier jaar meebeslissen als Eilandraadslid over Bonaire. De meest gebruikelijke manier om Eilandraadslid te worden is door je aan te melden bij een politieke groepering op Bonaire.

Formele vereisten

Om tot Eilandraadslid te worden gekozen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Je moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Wil je als Eilandraadslid worden geïnstalleerd dan moet je op Bonaire wonen. Het is op Bonaire ook mogelijke voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk deel uit te maken van de Eilandraadslid. Voor inwoners met een niet Nederlandse nationaliteit moet je minstens vijf jaar achter elkaar op Bonaire hebben gewoond. Omdat er functies zijn die niet verenigbaar zijn met het uitoefenen van het Eilandraadslidmaatschap zijn Eilandraadsleden verplicht openbaar te maken welke andere functies zij vervullen. Zo kun je niet als ambtenaar zijn aangesteld door het Bestuurscollege.