Gedeputeerde Nina Den Heyer

Nina Den Heyer
 • Geeft aansturing aan:

Directie Samenleving & Zorg.

Verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen:

 • Arbeidsparticipatie;
 • Educatie & Onderwijshuisvesting;
 • Erfgoed & Musea;
 • Inclusiviteit & Participatie;
 • Jeugd & Jongeren;
 • Kennis & Literatuur;
 • Kunst & Cultuur;
 • Ouderen;
 • Publieke Gezondheidszorg;
 • Sociaal Maatschappelijke Aangelegenheden;
 • Sociale Huisvesting.

Bij afwezigheid van een van de bestuurders is de vervanging als volgt geregeld:

Gedeputeerde Clark Abraham vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Anjelica Cicilia, Gedeputeerde Anjelica Cicilia vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Nina den Heyer en Gedeputeerde Nina den Heyer vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Clark Abraham waarbij de Gezaghebber de vervanging is voor Toezicht en Handhaving.