Gedeputeerde Anjelica Cicilia

Anjelica  Cicilia

Geeft aansturing aan:

Directie Ruimte & Ontwikkeling.

Verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen:

  • Agrarische Zaken, Visserij & Voedselzekerheid;
  • Bereikbaarheid & Mobiliteit;
  • Infrastructuur & Watermanagement;
  • Monumenten en Beeldkwaliteit
  • Natuur, Milieu & Ecologisch Herstel;
  • Openbare Werken & Publieke Voorzieningen;
  • Ruimtelijke Ordening, Planning & Welstand;
  • Volkshuisvesting & Leefbare Wijken.

Bij afwezigheid van een van de bestuurders is de vervanging als volgt geregeld:

Gedeputeerde Clark Abraham vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Anjelica Cicilia, Gedeputeerde Anjelica Cicilia vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Nina den Heyer en Gedeputeerde Nina den Heyer vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Clark Abraham waarbij de Gezaghebber de vervanging is voor Toezicht en Handhaving.