Wnd. Gezaghebber Reynolds ‘Nolly’ Oleana

Reynolds  ‘Nolly’  Oleana
  • Openbare Orde en Veiligheid;
  • Rampenbestrijding;
  • Verkiezingen;
  • Basisregistratie persoonsgegevens;
  • Voorzitter bestuurscollege, Voorzitter Eilandsraad en Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders.