Gedeputeerde Clark Abraham

Clark Abraham

Geeft aansturing aan:

 • Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning;
 • Directie Toezicht & Handhaving.
   
 • Verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen:
  • Bedrijfsvoering & Dienstverlening;
  • Bestuur & Democratie;
  • Overheidsdeelnemingen;
  • Diaspora & Remigratie;
  • Dierenwelzijn;
  • Duurzaam Toerisme;
  • Economie & Ondernemerschap;
  • Sport & Recreatie;
  • Toezicht & Handhaving;
  • Connectiviteit & Innovatie;
  • Interbestuurlijk & Regionale Aangelegenheden.

Bij afwezigheid van een van de bestuurders is de vervanging als volgt geregeld:

Gedeputeerde Clark Abraham vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Anjelica Cicilia, Gedeputeerde Anjelica Cicilia vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Nina den Heyer en Gedeputeerde Nina den Heyer vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Clark Abraham waarbij de Gezaghebber de vervanging is voor Toezicht en Handhaving.