Melding invoer en vervoer van vuurwerk

Gegevens

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens van de eigenaar van het vuurwerk (uw gegevens)

Gegevens van de zeetransport bedrijf:

Is de vervoerder op land een ander bedrijf dan het zeetransport bedrijf?

De verwachte datum en de tijd waarop het vuurwerk gebracht, gelost en opgeslagen wordt op het grondgebied van Curaçao:

Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

Voor vragen over het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonairegov.com.