Verhuizen op Bonaire

Als u op Bonaire verhuist dan dient u uw nieuwe adres uiterlijk vijf dagen na de verhuizing door te geven bij de afdeling Burgerzaken. U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven aan de balie bij Burgerzaken. Aan dit product zijn geen kosten verbonden en breng een geldig identiteitsbewijs mee.

  Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

  Verhuist u naar het buitenland (emigratie), of verblijft u de komende 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland, dan moet u dit binnen tien dagen voor vertrek melden.

   Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)

   Iedereen die:

   • een geldige verblijfsvergunning heeft gekregen van de immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
   • langer dan vier maanden in een half jaar op Bonaire wil gaan verblijven,

   moet binnen 5 dagen na het ontvangst van de verblijfsvergunning een afspraak maken om zich persoonlijk in te laten schrijven bij de afdeling burgerzaken van het openbaar lichaam Bonaire. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten meekomen naar de afspraak voor de inschrijving.

   Voor meer informatie over verblijfsvergunningen kunt u kijken op rijksdienstcn.com. U kunt ook contact opnemen met de IND via rijksdienstcn.com.


   Wat moet ik meenemen?

   • Een geldige verblijfsvergunning. Dit vraagt u aan bij de IND;
   • Een geldig paspoort van iedere persoon die ingeschreven wordt.
   • Een bewijs van uitschrijving voor burgers afkomstig uit Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba);
   • Als u geboren bent in het buitenland: gelegaliseerde brondocumenten, zoals een recent uittreksel van de geboorteakte, een uittreksel van de huwelijksakte, een uittreksel van de echtscheidingsakte of uittreksel van de overlijdensakte van uw partner. Voor meer informatie  over het legaliseren (en apostilles) zie de website van Nederlandwereldwijd.

   Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.